14/3/10

cine fantástico y de terror japonés

Cine fantástico y de terror japonés, por Carlos Aguilar, Daniel Aguilar y Toshijuki Shigeta (Donostia Kultura, 2001)
_Este libro se adentra en las particularidades del cine fantático y de terror nipón, se presenta gloriosamente ilustrado y con una documentación exhaustiva, entrevistas, selección de películas, historia del género... Lo que se dice una joya.
_Y partiendo de tan magnífico libro, cuesta poco elaborar unas listas de títulos significativos para orientarse un poco. En la primera lista aparecen las mejores películas (seleccionadas y comentadas en el libro), y en la segunda aparecen otras películas, obras menores si se quiere, pero  medianamente representativas del panorama fantástico y de terror nipón
:::
cine japonés fantástico y de terror
1938 Kaibo nazo no shamisen, Kiyohiko Ushihara
1953 Cuentos de la luna pálida, Kenji Mizoguchi
1954 Japón bajo el terror del monstruo, Inoshiro Honda
1957 Kaidan kasane ga fuchi, Nobuo Nakagawa
1959 Kujukuhonme no kimusume, Morihei Magatani
1959 Onna kyuketsuki, Nobuo Nakagawa
1959 Songoku, Kajiko Yamamoto
1959 Tres tesoros, Hiroshi Inagaki
1959 Tokaido yotsuya kaidan, Nobuo Nakagawa
1959 Hatsuharu tanuki goten, Keigo Kimura
1960 Denso ningen, Jun Fukuda
1960 Gasu ningen dai ichi go, Inoshiro Honda
1960 Jigoku, Nobuu Nakagawa
1961 Mosura, Inoshiro Honda
1962 Okinawa kaidan, Sakazuri Yurei
1963 Daitozuku, Senkichi Taniguchi
1963 Matango, Inoshiro Honda
1963 Kwaidan. El más allá, Masaki Kobayashi
1964 Godzilla contra los monstruos, Inoshiro Honda
1966 Los monstruos del fin del mundo, Shigeo Tanaka
1966 Daimajin, Kimiyoshi Yasuda
1968 Kuroneko, Kaneto Shindo
1968 Botan doro, Satsuo Yamamoto
1968 Yokai hyaku monogatari, Kimiyoshi Yasuda
1968 Kaidan yukijoro, Tozuko Tamaka
1969 Kyofu kikei ningen, Teruo Ishii
1971 Chi wo suu me, Michio Yamamoto
1983 Oiran, Tetsuji Takechi
1983 Tiki wo kakeru shojo, Nobuhiko Ohbayashi
1997 The ring. El círculo, Hideo Nakata
-
otros títulos
1899 Momijingari, Tsunekichi Shibata
1917 Saiyuki, Jiro Yoshino
1921 Jasei no in, Kisaburo Kurihara
1921 Akumu, Uichiro Tamura
1924 Kiyohime no koi, Shino Nakagawa y Shiroku Nagao
1924 Botan doro, Zammu Kaku y Yoshiro Edamasa
1924 Kasane ga fuchi, Shiroku Nagao
1925 Kaibutsu, Shojiru Murakoshi
1926 Kyoren no onna shisho, Kenji Mizoguchi
1926 Shin Nihonto, Yutaka Abe
1927 Tokaido Yotsuya kaidan, Kintaro Inue
1927 Akigusa doro, Hotei Nomura
1928 Yotsuya kaidan, Takumi Furujawa
1930 Kasane ga fuchi, Shiroku Nagao
1934 Daibutsu kaikoku, Yoshiro Edamasa
1935 Tokai no kaii Shichijizerosanpu, Sotoji Kimura
1936 Botan doro, Akira Nobuchi
1936 Kaidenpa satsujin kosen, Misao Yoshimura
1937 Irohagara Yotsuya kaidan, Shigeru Mokudo
1937 Saga kaibyoden, Shigeru Mokudo
1937 Iwami Jutaro, Shichinosuke Oshimoto
1937 Ogasawara byakkoden, Minoru Ishiyama
1937 Honjo nana fushigi, Rokuhei Susukita
1937 Hyakubanashi ushimitsudoki, Taizo Fuyushima
1938 Arima neko, Shigeru Mokudo
1939 Tanuki goten, Keigo Kimura
1939 Kaidan. Kyoren onna Shisho, Shigeru Mokudo 
1978 Los invasores del espacio, Kinji Fukasaku
1979 Time slip. Eclipse en el tiempo, Mitsumasa Saito
1981 Makai tensho, Kinji Fukasaku
1988 Ijintachito no natsu, Nobuhiko Ohbayashi
1989 Kaze no matasaburo, Shunya Ito
1991 Gojira tai King Gidora, Kazuki Ohmori
1994 Gamera. El guardián del universo, Shusuke Kaneko
1995 Gojira tai Desutorasa, Takao Ohkawara
1995 Shikiyoku kaidan. Hatsujo onna yurei, Satoru Kobayashi
1995 Eko Eko Azaraku, Shimako Sato
1997 Kyua, Kiyoshi Kurosawa
1998 Shikoku, Shunichi Nagasaki
1999 Toshi suru onna, Hidehiro Ito
1999 Audition, Takashi Miike
2000 Sakuya. Yohaiden, Masaru Tsushima
:::